Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2012-07-16 - 2012-07-27
Zarządzenie Prezydenta Miasta
361/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował