Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok".
Termin składania uwag
2012-08-17 - 2012-08-31
Zarządzenie Prezydenta Miasta
469/2012 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
Opublikował