Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału gminy na sektory
Termin składania uwag
2012-08-27 - 2012-08-30
Zarządzenie Prezydenta Miasta
487/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału gminy na sektory
Opublikował