Dotyczy
Konsultacji w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2012-08-27 - 2012-08-30
Zarządzenie Prezydenta Miasta
484/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Rybnika
Opublikował