Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Termin składania uwag
2012-08-27 - 2012-08-30
Zarządzenie Prezydenta Miasta
486/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował