Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2012-08-29 - 2012-09-04
Zarządzenie Prezydenta Miasta
488/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Rybnika
Opublikował
Dokumenty