Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w Rybniku
Termin składania uwag
2012-09-06 - 2012-09-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
501/2012 konsultacji projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika
Opublikował