Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w cenniku opłat komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2012-09-06 - 2012-09-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
502/2012 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w cenniku opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika
Opublikował