Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi KUltury w Rybniku - Chwałowicach
Termin składania uwag
2012-09-28 - 2012-10-07
Zarządzenie Prezydenta Miasta
540/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Chwałowicach
Opublikował