Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Rybnickiemu Centrum Kultury
Termin składania uwag
2012-09-28 - 2012-10-07
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Opublikował