Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku
Termin składania uwag
2012-09-28 - 2012-10-07
Zarządzenie Prezydenta Miasta
543/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Opublikował