Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku
Termin składania uwag
2012-09-28 - 2012-10-07
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R) dnia 28 września 2012