Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w Rybniku
Termin składania uwag
2012-09-28 - 2012-10-07
Zarządzenie Prezydenta Miasta
542/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w Rybniku
Opublikował
Dokumenty