Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Boguszowicach
Termin składania uwag
2012-09-28 - 2012-10-07
Zarządzenie Prezydenta Miasta
539/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Boguszowicach
Opublikował