Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
Termin składania uwag
2012-10-04 - 2012-10-10
Opublikował
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 4 października 2012