Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie: regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Termin składania uwag
2012-10-08 - 2012-10-12
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Opublikował
Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K) dnia 5 października 2012