Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Termin składania uwag
2012-10-10 - 2012-10-11
Zarządzenie Prezydenta Miasta
560/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Opublikował
Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K) dnia 10 października 2012