Dotyczy
konsultacji projektów uchwał
Termin składania uwag
2012-11-05 - 2012-11-09
Zarządzenie Prezydenta Miasta
600/2012 konsultacji projektów uchwał w sprawach: podatku od nieruchomości na rok 2013; podatku od środków transportowych na rok 2013…..
Opublikował