Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2012-11-08 - 2012-11-15
Zarządzenie Prezydenta Miasta
612/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Opublikował