Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr 352/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Termin składania uwag
2012-11-08 - 2012-11-15
Zarządzenie Prezydenta Miasta
611/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował