Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Termin składania uwag
2012-11-13 - 2012-11-20
Zarządzenie Prezydenta Miasta
620/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R) dnia 13 listopada 2012