Dotyczy
Konsultacji projektu w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Termin składania uwag
2012-11-23 - 2012-11-27
Zarządzenie Prezydenta Miasta
640/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował