Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika
Termin składania uwag
2012-12-10 - 2012-12-14
Zarządzenie Prezydenta Miasta
675/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika
Opublikował