Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2012-12-10 - 2012-12-12
Zarządzenie Prezydenta Miasta
677/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował