Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Termin składania uwag
2012-12-12 - 2012-12-17
Zarządzenie Prezydenta Miasta
687/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Opublikował