Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm.
Termin składania uwag
2012-12-12 - 2012-12-17
Zarządzenie Prezydenta Miasta
686/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm.
Opublikował