Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.
Termin składania uwag
2012-12-12 - 2012-12-17
Zarządzenie Prezydenta Miasta
684/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.
Opublikował