Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Termin składania uwag
2012-12-20 - 2013-01-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
708/2012 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Opublikował