Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Muzeum w Rybniku
Termin składania uwag
2013-01-07 - 2013-01-11
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Opublikował