Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Muzeum w Rybniku
Termin składania uwag
2013-01-07 - 2013-01-11
Zarządzenie Prezydenta Miasta
7/2013 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w Rybniku
Opublikował
Dokumenty