Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Budowlanych i zaliczenia jej do dróg powiatowych
Termin składania uwag
2013-03-14 - 2013-03-18
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Opublikował