Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 180332 S ulicy Powstańców Śląskich
Termin składania uwag
2013-04-29 - 2013-05-02
Zarządzenie Prezydenta Miasta
182/2013 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 180332 S ulicy Powstańców Śląskich
Opublikował