Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Termin składania uwag
2013-05-09 - 2013-05-15
Zarządzenie Prezydenta Miasta
224/2013 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Opublikował