Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2013-05-09 - 2013-05-15
Zarządzenie Prezydenta Miasta
225/2013 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika
Opublikował