Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przez hałasem dla Miasta Rybnika"
Termin składania uwag
2013-06-20 - 2013-06-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
314/2013 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH)
Opublikował