Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r.
Termin składania uwag
2013-06-20 - 2013-06-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
315/2013 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów.....
Opublikował