Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych
Termin składania uwag
2013-07-08 - 2013-07-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
349/2013 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunlanych
Opublikował