Dotyczy
projektu uchwały w sprawie przyjecia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika"
Termin składania uwag
2013-08-19 - 2013-08-22
Zarządzenie Prezydenta Miasta
470/2013 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH)
Opublikował