Dotyczy
Konsultacji projetku uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2013-08-26 - 2013-09-02
Zarządzenie Prezydenta Miasta
481/2013 konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował