Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Termin składania uwag
2013-09-16 - 2013-09-19
Zarządzenie Prezydenta Miasta
516/2013 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Opublikował