Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika.
Termin składania uwag
2013-10-07 - 2013-10-09
Zarządzenie Prezydenta Miasta
553/2013 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika
Opublikował