Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
Termin składania uwag
2013-10-09 - 2013-10-18
Zarządzenie Prezydenta Miasta
564/2013 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
Opublikował