Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018
Termin składania uwag
2013-10-16 - 2013-10-18
Zarządzenie Prezydenta Miasta
574/2013 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018
Opublikował
Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K) dnia 16 października 2013