Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskie organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Termin składania uwag
2013-10-17 - 2013-10-21
Zarządzenie Prezydenta Miasta
572/2013 konsultacji projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika
Opublikował