Dotyczy
Konsultacje dwóch projektów uchwał: w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014 i w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014
Termin składania uwag
2013-11-05 - 2013-11-14
Zarządzenie Prezydenta Miasta
594/2013 konsultacji 2 projektów uchwał: w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014 i w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014
Opublikował