Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
Termin składania uwag
2013-11-14 - 2013-11-19
Zarządzenie Prezydenta Miasta
613/2013 konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Opublikował