Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Termin składania uwag
2013-11-15 - 2013-11-22
Zarządzenie Prezydenta Miasta
602/2013 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Opublikował