Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Termin składania uwag
2013-12-04 - 2013-12-05
Zarządzenie Prezydenta Miasta
646/2013 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Opublikował