Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Termin składania uwag
2013-12-10 - 2013-12-16
Zarządzenie Prezydenta Miasta
666/2013 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Opublikował