Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów.
Termin składania uwag
2013-12-13 - 2013-12-17
Zarządzenie Prezydenta Miasta
680/2013 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów
Opublikował