Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Niewiadom.
Termin składania uwag
2013-12-20 - 2014-01-03
Zarządzenie Prezydenta Miasta
688/2013 konsultacji projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Dzielnicy Niewiadom
Opublikował