Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2014-01-15 - 2014-01-15
Zarządzenie Prezydenta Miasta
14/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował